POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO BIMBAY

(www.bimbay.pl)


Polityka Prywatności to zbiór reguł, mających na celu poinformowanie Klientów Sklepu BIMBAY o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas dokonywania zakupów na stronie www.bimbay.pl.

Podstawą prawną Polityki Prywatności jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

Każdy klient korzystający ze Sklepu akceptuje poniższe zasady Polityki Prywatności.

I.       ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest BIMBAY Anna Szczepańska z siedzibą mieszczącą się pod adresem Sulgostów 58, 26-415 Klwów, posiadającą NIP: 7991783402 oraz REGON: 673007699. Dane kontaktowe: e-mail: bimbay@bimbay.pl, tel.: 508360038, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG).

 II.     DANE OSOBOWE

 1. Dokonując zakupów w Sklepie Bimbay, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie Państwa danych osobowych przez BIMBAY Anna Szczepańska.
 2. Celem zbierania danych jest przetwarzanie ich w celach marketingu sprzedawanych produktów lub usług oraz realizacji zamówień.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia spersonalizowanej oferty/ wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie spersonalizowanej oferty/ wykonanie umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Są one gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

III. . NEWSLETTER

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów, którzy wyrazili na to zgodę, o nowościach, promocjach, czy wyprzedaży produktów oferowanych przez Sklep.
 2. Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.
 3. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrybowania Newslettera.
 4. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań sklepu, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną.

IV.  PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Udostępniamy połączenie strony www.bimbay.pl z portalem Facebook, dostępnym na stronie www.facebook.com, będącym własnością Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
 2. Kliknięcie na stronie www.bimbay.pl ikony "F", oznaczającej portal społecznościowy Facebook, przeniesie Państwo na stronę https://www.facebook.com/Legowiska-Bimbay/. Strona ta jest fanpagem Sklepu Bimbay. Zawarte są na niej informacje związane z marką oraz istnieje możliwość prowadzenie konwersacji.
 3. Poprzez użycie wtyczki łączącej stronę Sklepu z portalem społecznościowym, otrzymuje on informację o Państwa wizycie na naszej stronie. Jeżeli są Państwo posiadaczami konta na portalu społecznościowym, Państwa wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona.

V.    PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Sklep używa tzw. "cookies" („ciasteczka”) w celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji stron w Sklepie.
 2. „Cookies” są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto.
 3. W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.